Deklaracja właściwości użytkowych

Serwis

Tutaj znajdują się aktualne deklaracje właściwości użytkowych zgodnie z artykułem 7 ustęp 2 Rozporządzenia o produktach budowlanych dla danych produktów HEWI. Deklaracje właściwości użytkowych dostępne są do pobrania.